هتل جم

فرهاد مجیدی در هتل جم مشهد

فرهاد مجیدی

بازیکن بزرگ تیم فوتبال استقلال تهران

www.jam-hotel.com