هتل جم

مریم امیر جلالی

خانم مریم امیر جلالی (بازیگر) مهمان خوب هتل جم 

در کنار نازنین زهرا هاشمیان