هتل جم

علیرضا فغانی

میهمان همیشگی هتل جم جناب آقای علیرضا فغانی (داور بین المللی فوتبال)
محل عکس (فروشگاه هتل جم - آقای رضا عظیم زاده)

www.jam-hotel.com