هتل جم

خانم خامنه

سرکار خانم گیتی خامنهء 

مهمان خوب و مهربان هتل جم

www.jam-hotel.com